Tag Archives: Question

2014/06/25dc9_live_in_norway_3409743773_e06c2c1518

Question about the winters in Norway?

Question by The Groove: Question about the winters in Norway?
I have a question about the winters in Norway? Would a long wool coat be warm enough to wear when you’re going out as long as you wear at least 2 layers of clothing?

Best answer:

Answer by Tom A
its cold dont know how you handle cold

Know better? Leave your own answer in the comments!

Leve Trondhjem! Navnestriden i 1930 / Long live Trondhjem! The city naming controversy of 1930
live in norway

Image by Trondheim Byarkiv
Ilaparken ble mye brukt som oppmarsjområde ved høytidelige anledninger og demonstrasjoner. Bildet er fra Navnestriden i 1930.

Dette er den største demonstrasjonen som noensinne har vært i byen, hvor folk gikk mann av huse for å motvirke Stortingets forandring av byens navn fra Trondhjem til Nidaros.

I over ett år demonstrerte og aksjonerte byens befolkning mot den sentralt dikterte navneforandringen. Blant annet lagde man bannere og stempler med "Trondhjem skal byen hete" og boikottet postkontor som brukte Nidaros-stempler.

Hele byen var imot navneforandringen, men sentralt ønsket man ikke å innrømme sin feil. Innbyggerne ville ikke ha noe av Nidaros, og politikerne ville ikke ha Trondhjem.

Byens innbyggere og Stortinget nektet å vike en tomme for hverandre, og løsningen ble kompromisset Trondheim. På denne måten slapp sentralmakten å miste ansikt totalt.

Byen kalles fortsatt Trondhjem av de fleste av byens innbyggere og er kjent som Trondhjem muntlig.

Hele denne kontroversen har sin bakgrunn i den tids nynasjonalistiske ånd, hvor man ønsket å tilnærme seg den norrøne tidsalder og høymiddelalderens storhetstid i Norge. På så vis skiftet derfor byen Kristiania navn til Oslo, og hadde dette pågått lenge nok hadde kanskje Bergen vært kjent som Bjørgvin i dag.

————————————————

A photo documenting the most massive demonstration that has ever taken place in the city; a demonstration where near every inhabitant of the town went to the streets in revolt in order to prevent the Norwegian Parliament from changing the city’s name from Trondhjem to Nidaros.

During more than one year the city’s population demonstrated against the centrally Oslo-dictated name-change. "Trondhjem" banners were manufactured and flown throughout the town and and stamps proclaiming "The city’s name is Trondhjem" was put on most letters sent from town; in addition the populace boicotted all postal offices using "Nidaros" stamps.

The whole town was united against the name-change; but centrally in Oslo they did not want to admit their wrong-doing. Trondhjem’s inhabitants did not want anything to do with "Nidaros" and the politicians did not want "Trondhjem".

Neither the town’s inhabitants nor the politicians wanted to budge, and so the compromise solution to the city’s name became "Trondheim". Through this naming compromise the central powers managed to not completely lose their face.
As of today, the city is still called Trondhjem by most of it’s inhabitants and is known orally as Trondhjem nationwide.

This whole controversy has its basis in the neo-romantical and nationalistic spirit of it’s time; where politicians of their time wanted to get closer to and approach the Norse era and high medieval peak in Norway. In this way, several towns of Norway changed names (for instance – Christiania became Oslo and Frederikshald became Halden) and if this had been going on long enough maybe Bergen had been known as Bjørgvin today.

Fotokopi fra en tidligere utstilling.